Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik Katedry Kierownik Katedry

Kierownik Katedry

Kierownikiem Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej jest:
dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni
tel. 52 34 19 300
e-mail: annabryx@ukw.edu.pl