Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Anna Jakubowicz-Bryx, Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich Anna Jakubowicz-Bryx, Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich

Anna Jakubowicz-Bryx, Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich

Anna Jakubowicz-Bryx, Świadomość pisma u dzieci pięcioletnich , Wyd. UKW Bydgoszcz 2015, s. 206.

Elementem przygotowania dziecka do szkoły jest opanowanie przez nie podstawowych umiejętności niezbędnych w procesie pisania. Niezwykle istotną kwestią dla zrozumienia istoty umiejętności pisania, jest uświadomienie dziecku zasady, że sam fakt pisania to nie jest tylko i wyłącznie powielanie w dowolny sposób pierwotnie spostrzeganych kształtów liter. Można przypuszczać, że odpowiednie sposoby wdrażania dzieci w świat znaków dostarczą wystarczających kompetencji, zaszczepią dziecku ideę samodoskonalenia, będą źródłem nowych doświadczeń i przyniosą tym są mym oczekiwane rezultaty kształcenia. Proces ten niewątpliwie zaczyna się już w wieku przedszkolnym, zatem właściwie przygotowane wdrażanie dzieci do sztuki pisania i czytania stanowić powinno główny motyw działania edukacyjnego nauczycieli przedszkolnych.

W kontekście tych rozważań podjęto debatę na temat tego, jak pomóc dziecku w opanowaniu trudnej sztuki pisania, jakie działania przedsięwziąć na wczesnych etapach edukacji, by przygotować je do komunikowania się za pomocą pisma, wykorzystując naturalną aktywność dziecka oraz jego dotychczasową wiedzę na ten temat. Rozprawa oddawana do rąk czytelnika stanowić może wkład w badania poświęcone świadomości pisma oraz jej znaczenia jako komponentu dojrzałości do nauki czytania i pisania. Składa się ona z pięciu rozdziałów.

Monografia, którą oddaję do rąk czytelników, jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz studentów wczesnej edukacji. Mam nadzieję, że stanie się źródłem refleksji nad podjętym problemem oraz stanie się inspiracją do doskonalenia warsztatu pedagogów z niej korzystających.