Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Tatiana Grabowska,  Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość Tatiana Grabowska,  Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość

Tatiana Grabowska, Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość

Tatiana Grabowska, Uczeń w drodze do doświadczania podmiotowości. Konteksty. Oblicza. Rzeczywistość, UKW, Bydgoszcz 2018, s. 166.

Doświadczanie podmiotowości przez uczniów kończących pierwszy etap edukacji szkolnej jest ważnym i istotnym zagadnieniem, rozpatrywanym zwłaszcza w naukach pedagogicznych. Podstawą badań tego problemu jest zapoznanie się z wypowiedziami dzieci na temat ich doświadczania podmiotowości oraz rozpoznanie tego, co na ten temat myślą i robią dorośli uczestnicy ich edukacji, czyli nauczyciele i rodzice. Ważność tej problematyki w codziennych warunkach szkolnych skłoniła autorkę do głębszego zainteresowania się tym zagadnieniem i do poszukiwań empirycznych na temat doświadczania podmiotowości przez uczniów. Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: pedagogów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, rodziców dzieci, ale i studentów – przyszłych nauczycieli. Należy mieć nadzieję, że stanie się ona źródłem głębszej refleksji nad podjętym problemem oraz zainspiruje do zgłębiania zagadnienia podmiotowości człowieka.