Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Izabela Plieth-Kalinowska, Adam Musielewicz, Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowym Izabela Plieth-Kalinowska, Adam Musielewicz, Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowym

Izabela Plieth-Kalinowska, Adam Musielewicz, Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowym

Izabela Plieth-Kalinowska, Adam Musielewicz, Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, UKW, Bydgoszcz 2019, s. 136.

W książce zwrócono uwagę na ukazanie specyfiki i sposobów organizowania warunków rozwojowych dziecka niepełnosprawnego funkcjonującego w różnych środowiskach społecznych. Publikacja zawiera teoretyczne uwarunkowania niepełnosprawności, jak również praktyczne sposoby jej diagnozy i przykłady działań wspomagających. Przedstawione przykłady możliwych działań rehabilitacyjnych, w których uczestniczą dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, są ukierunkowane przede wszystkim na zredukowanie zdiagnozowanych już problemów oraz wsparcie całych rodzin w podejmowaniu aktywności społecznej w ich naturalnym środowisku. Szansą na powodzenie tych zabiegów jest równe zaangażowanie w proces rehabilitacyjny wszystkich jego podmiotów.