Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Justyna Kosz-Szumska, Tworzenie projektów edukacyjnych a poczucie sprawstwa. Perspektywa teoretyczno-badawcza Justyna Kosz-Szumska, Tworzenie projektów edukacyjnych a poczucie sprawstwa. Perspektywa teoretyczno-badawcza

Justyna Kosz-Szumska, Tworzenie projektów edukacyjnych a poczucie sprawstwa. Perspektywa teoretyczno-badawcza

Justyna Kosz-Szumska, Tworzenie projektów edukacyjnych a poczucie sprawstwa. Perspektywa teoretyczno-badawcza, UKW, Bydgoszcz 2020, s. 266

Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie – dlaczego realizacja długofalowego projektu (problemowego lub wytwórczego), ukierunkowanego na rozwijanie własnych zainteresowań i samodzielność uczniów, nie jest efektywna w odniesieniu do ich poczucia sprawstwa, czyli ugruntowanej świadomości, że są oni w stanie samodzielnie zainicjować pracę i doprowadzić ją do końca. Próbę odpowiedzi stanowi szczegółowa analiza determinant tegoż procesu – zarówno w świetle literatury, jak i wyników badań własnych.