Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Ewa Anna Zwolińska, Muzyczne komunikowanie się Ewa Anna Zwolińska, Muzyczne komunikowanie się

Ewa Anna Zwolińska, Muzyczne komunikowanie się

Ewa Anna Zwolińska, Muzyczne komunikowanie się, UKW, Bydgoszcz 2018, s. 256

W ostatnich latach wiele miejsca w światowym piśmiennictwie zajmuje etnologia muzyki, a także prezentacja wyników badań, które ukazują znaczenie oddziaływań muzyki na rozwój kompetencji językowej małych dzieci. Jednocześnie twórczość muzyczna i zróżnicowane jej formy są przedmiotem badań i analiz antropologii kulturowej. Okazuje się, że warto więcej miejsca i czasu poświęcić na rozbudzanie u małych dzieci zdolności muzycznych, które poszerzają i stymulują aktywność poznawczą już w pierwszych latach życia. Omawiana publikacja wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom w zakresie doskonalenia i rozbudowywania programów kształcenia specjalistów do prowadzenia bardziej ustrukturowanych i dostosowanych do poziomu rozwoju i preferencji dziecka zajęć w ramach wychowania przedszkolnego.