Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Ewa Anna Zwolińska, Sens umuzykalniania. O celowości edukacji muzycznej Ewa Anna Zwolińska, Sens umuzykalniania. O celowości edukacji muzycznej

Ewa Anna Zwolińska, Sens umuzykalniania. O celowości edukacji muzycznej

Ewa Anna Zwolińska, Sens umuzykalniania. O celowości edukacji muzycznej, UKW, Bydgoszcz 2016, s. 200

W ostatnich latach wiele miejsca w światowym piśmiennictwie zajmują wyniki badań, które pokazują duże znaczenie oddziaływań muzyki na rozwój kompetencji językowej małych dzieci. Okazuje się, że warto jak najwięcej czasu i starań poświęcić na rozbudzanie u małych dzieci zdolności muzycznych, które poszerzają i stymulują aktywność poznawczą już w pierwszych latach życia. Książka wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom w zakresie doskonalenia i rozbudowywania programów kształcenia specjalistów do prowadzenia bardziej ustrukturyzowanych i dostosowywanych do poziomu rozwoju i preferencji dziecka zajęć w ramach wychowania przedszkolnego. Będzie z pewnością cennym źródłem wiedzy oraz inspiracji zarówno dla praktyków zajmujących się wychowaniem muzycznym, jak i dla osób pragnących brać udział w tworzeniu nowych programów wychowania muzycznego.