Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Ewa Anna Zwolińska, Społeczne znaczenie muzyki Ewa Anna Zwolińska, Społeczne znaczenie muzyki

Ewa Anna Zwolińska, Społeczne znaczenie muzyki

Ewa Anna Zwolińska, Społeczne znaczenie muzykiUKW, Bydgoszcz 2015, s. 256

Z badań wynika, że warto więcej miejsca i czasu poświęcać na rozbudzanie u małych dzieci zdolności muzycznych, które poszerzają i stymulują aktywność poznawczą już w pierwszych latach życia. Książka Ewy Zwolińskiej wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom w zakresie doskonalenia i rozbudowywania programów kształcenia specjalistów do prowadzenia bardziej ustrukturowanych i dostosowanych do poziomu rozwoju i preferencji dziecka zajęć w ramach wychowania przedszkolnego.