Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Ewa Anna Zwolińska, Doświadczanie audiacji Ewa Anna Zwolińska, Doświadczanie audiacji

Ewa Anna Zwolińska, Doświadczanie audiacji

Ewa Anna Zwolińska, Doświadczanie audiacji, UKW, Bydgoszcz 2019, s. 196.

Książka ta jest przewodnikiem po dziedzinie znanej jako edukacja muzyczna, prowadzona w sposób umożliwiający zrozumienie, na czym polega audiacja. Przedstawiono tu różne modele zachowania, które są możliwe do stworzenia w procesie uczenia się muzyki poprzez audiację. Jest to podejście praktyczne, dające znaczące rezultaty i znajdujące zastosowanie w różnych formach muzycznej aktywności.  Autorka nawiązuje nie tylko do założeń teorii uczenia się muzyki, ale także do wieloletnich doświadczeń różnych badaczy.