Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Świat wartości a językowo-stylistyczne właściwości poezji Danuty Wawiłow w utworach dla dzieci

Świat wartości a językowo-stylistyczne właściwości poezji Danuty Wawiłow w utworach dla dzieci

W grudniu 2014 roku ukazała się monografia autorstwa dr hab. Marii Czaplickiej-Jedlikowskiej prof. nadzw. pod tytułem: Świat wartości a językowo-stylistyczne właściwości poezji Danuty Wawiłow w utworach dla dzieci.

W pracy zaprezentowano rezultaty badawcze zmierzające do rozpoznania, jakie wartości w świecie dziecka implikuje użycie i częstość korzystania z określonych wyrazów reprezentujących odpowiednie części mowy w wierszach Danuty Wawiłow, które znalazły się w zbiorku „Wierszykarnia”.Osiągnięte rezultaty mogą służyć do poznania poetyckich poszukiwańwartości w sferze aksjologicznej i ontologicznej, a także mieć zastosowanie w projektowaniu terapii dzieci przez twórczość poetycką – zwłaszcza tych, które słabo radzą sobie z własnymi negatywnymi przeżyciami, utrudniającymi im funkcjonowanie w środowisku domowym, szkolnym i pozaszkolnym (...). Różnorodność nastrojów, fantazja wyrastająca z rzeczywistości dnia codziennego i zdarzenia silnie z nią związane sprawiają, że utwory tej poetki spełniają wieloraką rolę w budzeniu aktywności zabawowej dzieci i w ich rozwoju intelektualnym, emocjonalnym oraz w zaspokajaniu ich czytelniczych potrzeb.