Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Good Start – Praga 2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Good Start – Praga 2016

W dniach 13-16 czerwca 2016 roku dwie studentki studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna Iwona Rambowicz i Sylwia Wilczyńska wraz z opiekunem naukowym dr Jolantą Nowak wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Good Start: Supporting Social and Emotional Competences of Pre-School Children organizowanej w ramach programu Erasmus+ przez Masaryk University (Czechy), Schola Empirica (Czechy), Wide Open School (Słowacja) i Centre for Evidence Based Early Intervention (Walia). Zaproszenie na konferencję, której koszty w pełni pokrywali organizatorzy, było efektem nawiązanej współpracy między Instytutem Pedagogiki UKW a Katedrą Pedagogiki Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

           Celem konferencji była prezentacja działań naukowych i badawczych podjętych w ramach projektu Good Start realizowanego przez ośrodki uniwersyteckie w Czechach, Słowacji i Wielkiej Brytanii oraz upowszechnienie wyników badań w postaci publikacji udostępnionych uczestnikom konferencji. Program obejmował wystąpienia plenarne:

 • Egle Havrdová (Schola Empirica, Czech Republic): Introduction to Erasmus+ Strategic Project "Supporting Social and Emotional Competences of Pre-School Children from Disadvantaged or Culturally Different Environments"
 • Professor Judy Hutchings (Director of the Centre for Evidence Based Early Intervention CEBEI, Wales): Developing the Social and Emotional Competence (SEC) of Children at Risk of Poor Outcomes: What does Reaserch Tell us?
 • Mgr Monika Kralova (Skola Dokoran - Wide Open School, Slovakia): Good Practice in Cooperation with Roma Parents
 • Mojca Williams (Tiny Signers, UK): Introduction of Signing to Support Social and Emotional Development: The Experience of the Erasmus+ Strategic Partnership Project
 • Professor Judy Hutchings (Director of the Centre for Evidence Based Early Intervention CEBEI, Wales): Developing the Social and Emotional Competence (SEC) of Children at Risk of Poor Outcomes: Lessons from Wales

           W dalszej części konferencji odbyły się warsztaty w czterech grupach tematycznych:

 1. Inclusion in Pre-school Education: Policy and Practice
 2. Supporting Language Development in Pre-Schools: Children's Literature and Development of Speech with Help of Signing
 3. Involvement of Parents in Pre-School Education
 4. Good practice in the in the Development of Social Emotional Competence of Pre-School Children: Foundation Phase and "Good Start" Methodological Tools

           Studentki UKW Iwona Rambowicz i Sylwia Wilczyńska opracowały pod kierunkiem dr Jolanty Nowak prezentacje zawierające przegląd dotychczasowych badań dotyczących kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym prowadzonych w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. W sekcji Inclusion in Pre-school Education: Policy and Practice wygłosiły w języku angielskim doniesienia z badań:

 • Wpływ wybranych metod pracy na kształtowanie umiejętności społecznych dzieci w wieku przedszkolnym (Iwona Rambowicz)
 • Uwarunkowania rozwoju kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym (Sylwia Wilczyńska).

Wystąpienia tłumaczone były również na język czeski. Uzupełnienie prezentacji stanowiły postery konferencyjne, do których słuchacze mogli się odnieść i zadać szczegółowe pytania na temat prowadzonych badań i uzyskanych wyników.

           Zdaniem uczestników wyjazd do Pragi był udany nie tylko w wymiarze naukowym, ale również pozwolił poznać to niezwykle urokliwe miasto, jego najważniejsze zabytki, zwyczaje i smak ...słodkich cynamonowych Trdelników.