Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Sukces Absolwentki Studiów Podyplomowych Wczesna Edukacja

Sukces Absolwentki Studiów Podyplomowych Wczesna Edukacja

      Wspomaganie nauczania na wczesnym etapie rozwoju dziecka jako ucznia i samodzielnego, myślącego podmiotu, jest fundamentem kształtowania osobowości kreatywnych i twórczych, a co za tym idzie, pełnych pasji i pytań. Wspieranie procesów poznawczych, szczególnie na etapie edukacji wczesnoszkolnej, percepcji wzrokowej dziecka, rozbudzanie i pielęgnowanie potrzeby kontaktu z kulturą i sztuką jest obowiązkiem rodzica, opiekuna i wychowawcy. Ta trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących – uczeń-szkoła-dom, stwarza bowiem najpełniejsze warunki do prawidłowego rozwoju zdolności poznawczych i predyspozycji dziecka.

 
    Celem książki jest przygotowanie dzieci do odbioru, percepcji i rozumienia sztuki poprzez wprowadzanie pojęć i trenowania umiejętności posługiwania się nimi, a także kształtowanie do odbioru wrażeń wzrokowych i umiejętności ich odkodowywania w obcowaniu ze sztuką. Zamiarem jest rozwijanie pozytywnego stosunku do nauki, naturalnej dla dziecka ciekawości i kierunkowania w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy. Zadaniem książki jest potęgowanie w dziecku chęci obcowania z literaturą i sztuką; motywowanie do aktów twórczych i kreatywnych na polu plastyki oraz rozmów o sztuce zarówno w szkole jak i w domu. Książka jest próbą otwarcia dialogu dziecka ze sztuką i dostrzeżenia płynących z niej pozytywnych emocji. „Litery w Sztuce” to wreszcie zachęta dla dorosłych i dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze lokalnej, w warsztatach i lekcjach prowadzonych przez instytucje kultury. Ośmiela do budowania i rozwijania wyobraźni artystycznej oraz budzenia talentów pod okiem profesjonalistów w muzeach czy domach kultury; – nauczycieli i edukatorów, do których również kierowana jest książka.
 
      „Litery w Sztuce”, to pozycja polecana dla młodszych dzieci, których percepcja pozwala na ogólne rozumienie pojęć i terminów plastycznych z zakresu plastyki oraz sztuki. Forma lektury jest przystosowana do indywidualnego tempa rozwoju dziecka. Wszystkie zagadnienia są objaśnione merytorycznie, a formalnie opatrzone barwnymi ilustracjami. Mając na uwadze wzmożone kodowanie wiedzy na tym etapie rozwoju, a także ułatwienie dziecku jej przyswajania, wybrane pojęcia są opracowane bardziej wnikliwie. Treść została rozbudowana o ćwiczenia, zagadki i rebusy. Książka daje także możliwość manipulowania przedmiotami (makieta), co może spowodować łatwiejsze przechowywanie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy.
      Z kolei proponowane doświadczenia, w których bierze udział dziecko (zawsze w towarzystwie osoby dorosłej), mogą przyczynić się do podnoszenia kompetencji ucznia, a widocznie zróżnicowany stopień trudności pozwala mu osiągnąć sukces.
      Czytelny układ książki skłania do analitycznego, bądź wybiórczego korzystania z lektury, na przykład w formie działań indywidualnych lub zespołowych. Alfabetyczny układ pojęć pozwala usystematyzować wiedzę. Wklejka z kartami „quiz o sztuce” oraz karty pracy stwarzają szerokie możliwości korzystania z książki w domu oraz na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych. Nauka przez zabawę wspomaga procesy poznawcze, skupia uwagę i ćwiczy pamięć.
 
     Niech ta książka będzie inspiracją dla wspaniałych rodziców i kreatywnych nauczycieli. A jeśli dzięki niej dziecko nawykowo zaprzyjaźni się ze sztuką, będzie to dla mnie największe wyróżnienie.
Ewa Widacka-Matoszko