Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Tajemnice myślenia matematycznego

Tajemnice myślenia matematycznego

24 października 2019 roku pracownicy Katedry prof. Anna Jakubowicz-Bryx, dr Tatiana Grabowska, dr Justyna Kosz-Szumska, dr Plieth-Kalinowska oraz studenci kierunku Pedagogika wczesnoszkolna uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Konferencja miała miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Wysłuchaliśmy wykładów:
dr Małgorzaty Gut: Czym jest dyskalkulia, jakie są jej przyczyny i skutki oraz co wiemy o propozycjach metod terapii?
dr Karoliny Mroczyńskiej: Uczeń ze spektrum autyzmu na lekcji matematyki – edukacja w(y)łączająca.