Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Zajęcia w Centrum Edukacji Muzealnej

Zajęcia w Centrum Edukacji Muzealnej

W listopadzie oraz grudniu 2019 roku studentki III roku kierunku Pedagogika wczesnoszkolna wraz z dr Justyną Kosz-Szumską, w ramach realizacji przedmiotu „Metodyka edukacji plastycznej”, uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Celem zajęć było zapoznanie studentów z ofertą edukacyjną instytucji kultury, co wpisuje się w praktyczne przygotowanie do realizacji przyszłych zadań zawodowych. Studentki dowiedziały się jakie metody i formy pracy z uczniami w wieku wczesnoszkolnym proponuje bydgoskie Centrum Edukacji Muzealnej oraz zwiedziły edukacyjną przestrzeń muzealną, w której realizowane jest kształcenie w obszarze edukacji plastycznej. Dopełnieniem spotkania był udział w warsztatach z zakresu grafiki użytkowej.

Wizyta w muzeum była dla studentek cennym doświadczeniem edukacyjnym. Jak same określiły:

Dzięki wizycie w Muzeum Okręgowym, organizowanej w ramach konwersatoriów z Metodyki Edukacji Plastycznej, miałam okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu sztuki, wzięłam udział w inspirujących warsztatach, a także odkryłam wcześniej mi obce atrakcje mojego rodzinnego miasta. Całe wydarzenie wzbogaciło mnie pod kątem rozwoju osobistego oraz dało mi szeroki wachlarz sposobów organizowania nietuzinkowych zajęć artystycznych dla najmłodszych (Klara Fortuna, III rok pedagogiki wczesnoszkolnej).