Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Mgr Anna Wójcik z wizytą w Szkole Podstawowej Cherno Baba Memorial School w Manjai Kunda w Gambii Mgr Anna Wójcik z wizytą w Szkole Podstawowej Cherno Baba Memorial School w Manjai Kunda w Gambii

Mgr Anna Wójcik z wizytą w Szkole Podstawowej Cherno Baba Memorial School w Manjai Kunda w Gambii

Mgr Anna Wójcik z Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej wizytowała Szkołę Podstawowej Cherno Baba Memorial School w Manjai Kunda w Gambii (zachodnia część kontynentu afrykańskiego). Miała okazję do obserwacji organizacji nauki w szkole, zapoznania się z programem nauczania dzieci, z silnym naciskiem na obserwację obecności „rytmów i tonów" na lekcji. Zakres obserwacji mieści się w profilu zainteresowań naukowych i zawodowych mgr Anny Wójcik. 

Obserwacja i rozmowy przyniosły następujące wnioski:

Potrzeba dążenia do sukcesu wśród dzieci Gambii jest bardzo silna i da się ją zaobserwować w ich codziennym życiu poprzez ich zaangażowanie w każdą możliwą sytuację rozwojową. W szkole Cherno Baba uczą się dzieci bardzo skoncentrowane, szanujące czas swój oraz nauczyciela, odważne oraz szczęśliwe z możliwości, jakie daje im nauka. Muzyka i rytmy zaczynają i kończą każdy dzień, są sposobem na przywołanie grupy do porządku, są obecne podczas nauki języków obcych i rodzimych (języki plemion), muzyka i rytmy są po prostu obecne.

Brakuje przyborów oraz pomocy naukowych, ale nie brakuje motywacji.

Rezultatem wizyty będzie artykuł do punktowanego czasopisma naukowego.

mgr Anna Wójcik
anna.wojcik@ukw.edu.pl