Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

SKETCHNOTING – zajęcia warsztatowe SKETCHNOTING – zajęcia warsztatowe

SKETCHNOTING – zajęcia warsztatowe

06 marca 2020 roku studentki II roku kierunku Pedagogika wczesnoszkolna wraz z dr Justyną Kosz-Szumską, w ramach realizacji przedmiotu „Warsztat metodyczny nauczyciela klas 1-3” wzięły udział w zajęciach warsztatowych zorganizowanych we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego oraz Zespołem Szkół nr 29 w Bydgoszczy. Nauczyciele z tychże szkół: pani mgr Ewa Wolska oraz pan mgr Bartosz Szymański przygotowali oraz przeprowadzili dla studentek zajęcia metodyczne poświęcone myśleniu wizualnemu, przybliżając technikę sketchnoting, czyli notatek rysowanych.

Prowadzący warsztaty, jako nauczyciele, którzy na co dzień wykorzystują w swojej pracy z uczniami notowanie z elementami szkicowania, nie tylko ukazali studentkom możliwości kreowania przestrzeni edukacyjnej dla rozwijania zdolności uczenia się, ale też przedstawili praktyczne zastosowania techniki sketchnoting. Podczas części warsztatowej, realizowanej w formie zespołowej, uczestniczki zajęć, pracując z tekstem źródłowym, opracowały i stworzyły własną notatkę rysowaną. Nie wszystkie pierwsze próby zmierzenia się z tym zadaniem były udane. Studentki doświadczyły trudności, na jakie napotyka osoba, która pierwszy raz podejmuje próbę opracowania graficznej notatki. Ostateczny efekt był jednak dla wszystkich satysfakcjonujący, a niekiedy również zaskakujący. Na zakończenie studentki dokonały omówienia grafonotek wykonanych przez inną grupę, wskazując jej mocne strony, walory i dostrzeżoną wartość dydaktyczną.

Serdecznie dziękujemy mgr Ewie Wolskiej oraz mgr Bartoszowi Szymańskiemu za podzielenie się ze studentami Wydziału Pedagogiki, swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze kreatywnego, innowacyjnego podejścia do realizacji procesu kształcenia.