Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Sukces naszej absolwentki w konkursie na najlepszą pracę dyplomową Sukces naszej absolwentki w konkursie na najlepszą pracę dyplomową

Sukces naszej absolwentki w konkursie na najlepszą pracę dyplomową

Sukces naszej absolwentki mgr Emilii Gołębiowskiej w konkursie ogłoszonym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  na najlepszą pracę dyplomową. Praca magisterska na temat Wypalenie zawodowe nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej została napisana pod kierunkiem dr hab. Anny Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni. Praca uzyskała I miejsce kategorii: edukacja, nauka i szkolnictwo wyższe.

Kapituła konkursowa, na czele której stoi prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagradzała prace w kategoriach: licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie z zakresu:

  • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki.
  • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym);
  • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Strona konkursu: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową | Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (psrp.org.pl)