Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Monografia dr Izabeli Plieth-Kalinowskiej Monografia dr Izabeli Plieth-Kalinowskiej

Monografia dr Izabeli Plieth-Kalinowskiej

Z radością informujemy, że ukazała się monografia dr Izabeli Plieth-Kalinowskiej pt. Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych – diagnoza i implikacje prakseopedagogiczne.

Gratulujemy!!

Zachęcamy do zapoznania się z monografią.

Izabela Plieth-Kalinowska, Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych – diagnoza i implikacje prakseopedagogiczne, UKW, Bydgoszcz 2020, s. 202.

Z recenzji wydawniczej, prof. dr hab. Stanisława Palki, Instytut Pedagogiki UJ:

„W nowoczesnej edukacji zmierza się do równego traktowania uczniów pełnosprawnych i uczniów z niepełnosprawnościami, dawania tym drugim szans sukcesu, radości ze współdziałania, dzielenia pozytywnych uczuć. Skutki takich działań związane są w dużym stopniu z relacjami interpersonalnymi uczniów z niepełnosprawnościami z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, zatem warto je diagnozować, by dawać praktykom edukacyjnym (nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym) wskazówki metodyczne. […] Praca Izabeli Plieth-Kalinowskiej ma znaczące wartości poznawcze, głównie z teorii wychowania, pośrednio zaś ma wartości metodyczne dla praktyki wychowania i kształcenia szkolnego”.

Więcej na stronie Wydawnictwa UKW.