Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Wykład prof. Anny Jakubowicz-Bryx dla Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Wykład prof. Anny Jakubowicz-Bryx dla Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Wykład prof. Anny Jakubowicz-Bryx dla Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizował bezpłatną konferencję naukowo-metodyczną, która odbyła się w dniach od 7.12.2020 r. do 10.12. 2020 r., z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
W pierwszym dniu konferencji 7 grudnia 2020 r. o godz. 17.00 wykład wygłosiła prof. Anna Jakubowicz-Bryx na temat:
Nauka czytania - wyzwanie początku drogi edukacyjnej dziecka.
Program konferebcji dostępny na stronie MOEN.