Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Interaktywna wystawa edukacyjna

Interaktywna wystawa edukacyjna

Wszystko... jest liczbą

Z czym kojarzy się matematyka? Czy to tylko liczby, wzory, rysunki? Na te i wiele innych pytań poszukiwali odpowiedzi studenci II roku Pedagogiki wczesnoszkolnej, którzy 8 stycznia 2018 roku  odwiedzili w Instytucie Fizyki w ramach projektu Eksperymentatorium UKW interaktywną wystawę edukacyjną poświęconą królowej nauk - matematyce. Wszystko ... jest liczbą stało się motywem przewodnim do prezentacji eksponatów, będących własnością Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po wystawie oprowadzała nas dr Beata Pietrewicz, która w niezwykle ciekawy sposób pokazała jak można z dziećmi na drodze logicznego rozumowania budować pojęcia matematyczne, odkrywać  reguły, prawidłowości. Studenci mieli okazję samodzielnie przeprowadzić obserwacje i realizować eksperymenty z wybranymi materiałami umieszczonymi na wyodrębnionych tematycznie stanowiskach. Rozwiązując zaproponowane przez Autorów wystawy zadania mogli przekonać się, że matematykę trzeba zobaczyć, żeby ją zrozumieć.