Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Seminarium naukowo-metodyczne - Nowoczesne narzędzia w edukacji matematycznej

Seminarium naukowo-metodyczne - Nowoczesne narzędzia w edukacji matematycznej

              Dzisiejsze pokolenie określa się mianem urodzonych z myszką w ręku, generacją dzieci sieci jak również pokoleniem cyfrowych tubylców. Naturalnym środowiskiem funkcjonowania współczesnego dziecka są nowoczesne technologie. A szkoła niestety nadal pozostaje offline, gdzie dominuje kreda i tablica oraz podręczniki i karty pracy. Taka oferta nie wzbudza już dziecięcej ciekawości, nie angażuje poznawczo. Co możemy zatem zrobić, aby aktywować uwagę naszych dzieci, wyzwolić w nich kreatywnych myślicieli? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano w ramach seminarium naukowo-metodycznego na temat: Nowoczesne narzędzia w edukacji matematycznej, które odbyło się 9 kwietnia 2018 roku. Gośćmi dr Jolanty Nowak byli Mateusz Koman - Dyrektor Działu Szkoleń Firmy EduSense oraz Dawid Jereczek Prezes Professor Why. Aulę Atrium wypełnili studenci kierunku Pedagogika wczesnoszkolna. Seminarium otworzyła Prodziekan d/s Jakości Kształcenia dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx prof. nadzw., kierownik Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.

              W części wykładowej goście zaprezentowali rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w ujęciu historycznym oraz wskazali użyteczność robotyki i programowania w różnych sferach naszego życia. Podkreślili konieczność rozwijania kompetencji technicznych i informatycznych z użyciem celowo dobranych narzędzi do nauki programowania jak na przykład Ozobot. Pokazali również możliwość wzbogacania zajęć edukacyjnych poprzez wykorzystanie gier komputerowych, które pozwalają na wykonywanie dziesiątek eksperymentów w bezpiecznym, wirtualnym świecie.

              Druga część seminarium miała charakter warsztatowy. Studenci II i III roku Pedagogiki wczesnoszkolnej wzięli udział w trzech zajęciach, które poświęcone były pracy z robotem edukacyjnym Ozobot. Zobaczyli, że programowanie z dziećmi może być tak łatwe jak rysowanie, a przy tym nie wymaga specjalnych przygotowań czy reorganizacji przestrzeni. Każdy mógł sprawdzić jak zakodować ruch i efekty świetlne Ozobota z użyciem mazaków i kartki papieru oraz za pomocą tabletu. Była to doskonała gimnastyka dla umysłu, a przy tym świetna zabawa.

              Uczestnicy seminarium przekonali się, że inicjatywa firmy EduSense w postaci programu edukacyjnego ,,Uczymy Dzieci Programować” umożliwia dziecku wyjście z roli biernego użytkownika nowoczesnych technologii i stanie się samodzielnym kreatorem środowiska uczenia się. Pokazuje, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając go do codziennych aktywności dydaktycznych na zajęciach matematyki oraz w innych obszarach kształcenia, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.