Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Edukacja oparta na pytaniach - wykład Evy Novakovej PhD  (Brno - Czchy)

Edukacja oparta na pytaniach - wykład Evy Novakovej PhD (Brno - Czchy)

              W dniu 9 kwietnia 2018 roku studenci II roku Pedagogiki wczesnoszkolnej wzięli udział w zajęciach z matematyki, które poprowadziła Eva Novakova PhD  - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Matematyki Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy). Tematyka zajęć koncentrowała się wokół idei Inquiry Based Education (IBE) czyli edukacji opartej na pytaniach. Jest to forma aktywnego uczenia się, która obejmuje działania skoncentrowane na eksploracji i odkrywaniu. Uczeń wchodzi w rolę badacza, który identyfikuje i bada problemy, poszukuje rozwiązań poprzez obserwację i eksplorację, eksperyment, analizę podobnych problemów, a następnie dokonuje oceny efektywności własnego działania. Nauczanie matematyki oparte na badaniu jest bardzo ściśle związane z rozwojem i praktyką umiejętności myślenia.

              Studenci mogli prześledzić przebieg zajęć uruchamiających dziecięce pytania na przykładzie badania związku między średnicą koła a jego obwodem - wsparcie wstępnego rozumienia idei bezpośredniej proporcjonalności - obwód koła jest funkcją jego średnicy (lub promienia). Zadaniem uczniów było znalezienie sposobu ustalenia przybliżonej średnicy pnia drzewa. Kolejnym ciekawym zagadnieniem było odkrywanie cech podstawowych operacji arytmetycznych na przykładzie trójkątów liczbowych. Studenci, podobnie jak uczniowie, mieli odkryć zasady i związki między liczbami tworzącymi sieć, co miało prowadzić do zbudowania modelu uniwersalnego. Takie podejście sprzyja rozwijaniu krytycznego i rozbieżnego myślenia, umiejętności argumentowania i komunikowania się.  Na koniec Eva Novakova zaproponowała zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem materiału Magformers czyli klocków z wbudowanymi silnymi magnesami neodymowymi. Za pomocą trójkątów, kwadratów, pięciokątów i kół można zbudować trójwymiarowe budowle, począwszy od prostych figur i brył, skończywszy na pomysłowych budowlach i pojazdach. Daje to nieograniczone możliwości zabawy, a przy tym rozwija wyobraźnię przestrzenną, kreatywność i uczy współpracy.