Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Pomoce naukowe w edukacji

Pomoce naukowe w edukacji

Dnia 24 listopada 2018 roku w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu odbyła się coroczna konferencja metodyczna dla nauczycieli wszystkich poziomów i przedmiotów nauczania. Podczas spotkania zostały poruszone tematy związane z pomocami naukowymi w edukacji. Konferencję otworzył wykład dr Jolanty Nowak z Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej UKW w Bydgoszczy pt. Od środków poglądowych do środowiska uczącego czyli model interaktywny w edukacji wczesnoszkolnej. W drugiej części spotkania odbyły sie trzy równoległe warsztaty: 1. E-podręczniki - nauka on-line. Multimedialne materiały wspomagające pracę nauczyciela i ucznia; 2. Cyfrowe czujniki bezprzewodowe Pasco to doświadczenia na każdej lekcji i nowoczesna szkoła  (firma Image Recording Solutions sp. z o. o.,); 3. Aplikacje mobilne do sprawdzania wiedzy. Nauczyciele mieli również okazję zwiedzić sale wystawowe i zapoznać się z ofertą edukacyjno-szkoleniową CNWM.