Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

O nową jakość edukacji matematycznej...

O nową jakość edukacji matematycznej...

   Poszukiwanie uniwersum w dydaktyce matematyki jest rzeczą trudną. Nie ma gotowych procedur postępowania dydaktycznego, których konsekwentne stosowanie będzie gwarancją uczniowskiego sukcesu. Wiemy jednak, że transmisyjny model nauczania z użyciem środków dydaktycznych, pełniących funkcję ilustratywną wobec przekazywanych treści, zwyczajnie się nie sprawdza. Dla uruchomienia myślenia heurystycznego o charakterze czynnościowym potrzebne jest bogate i różnorodne w swej treści i możliwościach wyzwalające środowisko uczenia się, które nie będzie pełniło jedynie roli zaplecza dydaktycznego dla nauczyciela, ale przede wszystkim stworzy system wsparcia dla ucznia w procesie uczenia się.

   Jak urzeczywistnić tę ideę w praktyce edukacyjnej - o tym dr Jolanta Nowak rozmawiała z dyrektorami i nauczycielami przedszkoli oraz szkół podstawowych podczas seminarium naukowo-metodycznego na temat: Budowanie środowiska edukacyjnego wyzwalającego aktywność matematyczną dzieci, które odbyło się 2 kwietnia 2019 roku w UKW. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy starszego wizytatora mgr Elżbiety Nowak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Podjęta inicjatywa wpisuje się w moduł współpracy Uczelni z instytucjami realizującymi działania w obszarze edukacji i ma na celu popularyzację osiągnięć nauk pedagogicznych oraz podniesienie jakości kształcenia.