Studia podyplomowe Wczesnej Edukacji

Studia podyplomowe Wczesnej edukacji

Organizatorem studiów jest:
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30 (budynek E - pawilon)
85-064 Bydgoszcz

Kierownik studiów:
dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. nadzw.
tel. 52 34 19 300, e-mail: annabryx@ukw.edu.pl

lub kontakt:
Barbara Sułkowska e-mail; sulko@ukw.edu.pl Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii tel. 52 34 19 374 

  • Czas trwania - 3 semestry
  • Liczba godzin - 425
  • Opłata za semestr - 1400 zł
  • Liczba słuchaczy - 30 osób
  • Termin składania dokumentów - do 20.09.2018 r.

Ogólna charakterystyka:
Studia mają charakter kwalifikacyjny, mają profil poznawczo-kompetencyjny. Studia przeznaczone są dla czynnych nauczycieli, absolwentów studiów wyższych po kierunkach pedagogicznych w zakresie innych specjalności niż pedagogika wczesnoszkolna, chcących zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej i nauczyciela w przedszkolu; zgodnego ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ogłoszonymi w Zarządzeniu Ministra z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią słuchaczom nabycie uprawnień do nauczania na I etapie kształcenia poprzez teoretyczne i praktyczne przygotowanie ich do zintegrowanego kształcenia realizowanego w tych klasach. Program umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji narodowej.

 

Więcej o studiach na stronie rekrutacji.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz