O Zakładzie

Magia jest w nas - teatralne improwizacje dla dzieci - Warsztat na BFN 2014
Magia jest w nas - teatralne improwizacje dla dzieci - Warsztat na BFN 2014

Kierownikiem Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej jest dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. nadzw.

 

Zakład prowadzi badania statutowe na temat: Edukacja wczesnoszkolna w warunkach reformy szkolnej i przemian przełomu XX i XXI wieku

 

Od roku akademickiego 2012/2013 Zakład prowadzi opiekę merytoryczną w zakresie kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: Pedagogika wczesnoszkolna

Zakład prowadzi również opiekę merytoryczną w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej i Pedaogiki Przedszkolnej nad specjalnością w ramach kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w pracach Zespołu Edukacji Elementarnej przy Polskiej Akademii Nauk. Współpracują z odpowiednimi jednostkami w Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytecie Śląskim, Akademią Świętokrzyską oraz z Katedrą Matematyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), Katedrą Matematyki Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) oraz ze Stowarzyszeniem Czeskich Matematyków i Fizyków - sekcja dydaktyczna. Pracownicy Zakładu współpracują z placówkami przedszkolnymi i instytucjami oświatowymi funkcjonującymi na terenie miasta Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego, duży nacisk kładąc na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz