Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

O Katedrze

O Katedrze

Kierownikiem Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej jest dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni.

Katedra prowadzi badania statutowe na temat: Edukacja wczesnoszkolna w warunkach reformy szkolnej i przemian przełomu XX i XXI wieku.

Od roku akademickiego 2012/2013 Katedra prowadzi opiekę merytoryczną w zakresie kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: Pedagogika wczesnoszkolna

Zakład prowadzi również opiekę merytoryczną w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej i Pedagogiki Przedszkolnej nad modułem w ramach kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Od roku akademickiego 2019/2020 Katedra prowadzi opiekę merytoryczną w zakresie kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pracownicy Zakładu uczestniczą w pracach Zespołu Edukacji Elementarnej przy Polskiej Akademii Nauk. Współpracują z odpowiednimi jednostkami w Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytecie Śląskim, Akademią Świętokrzyską oraz z Katedrą Matematyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), Katedrą Matematyki Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) oraz ze Stowarzyszeniem Czeskich Matematyków i Fizyków - sekcja dydaktyczna. Pracownicy Zakładu współpracują z placówkami przedszkolnymi i instytucjami oświatowymi funkcjonującymi na terenie miasta Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego, duży nacisk kładąc na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.