Aktualności

O Zakładzie

W roku akademickim 1977/78 powołany został Instytut Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego. Kolejne przeobrażenia w strukturze Uczelni i Instytutu doprowadziły do powstania obecnego Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, kształcącego nauczycieli wczesnoszkolnych i przedszkolnych.

Od 1 marca 2017 roku funkcję kierownika Zakładu pełni dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. nadzw.

Kontakt

Sekretariat Instytutu Pedagogiki
mgr Violetta Ożga
tel. 52 34 01 620; 52 34 19 308, e-mail: vozga@ukw.edu.pl
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
tel. 52 34 19 300, e-mail: pedwczes@ukw.edu.pl
tel. 52 34 19 352, e-mail: eduprzed@ukw.edu.pl
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz - pok. 114, 116, 123, 124 (pawilon)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz